DSC00317.JPG

Muzej:
Nekadašnja palača Vranyczany-Hafner. Sa svojim djelovanjem započinje 1846. godine u sklopu Narodnog muzeja, najstarije muzejske ustanove u Hrvatskoj. Sa samostalnim djelovanjem počinje 1878. godine ali jos uvijek u sklopu Narodnog muzeja. Prestankom postojanja Narodnog muzeja 1939. godine Arheološki muzej postaje samostalan. Nakon nekoliko promjena lokacija poslije II. Svjetskog rata ima stalnu lokaciju. Može se pohvaliti sa više od 400 000 raznih predmeta.


DSC00316.JPG
Postav:
Muzejski fundus sistematiziran je u odgovarajućim zbirkama. Pretpovijesna, Antička (grčki i rimski spomenici) i Ranosrednjovjekovna zbirka slijede uobičajeni kronološki sustav. Muzej međutim posjeduje i Egipatsku zbirku, jedinu takve vrste u ovim prostorima, kao i Numizmatičku zbirku, jednu od najvećih takvih zbirki u Europi i svijetu.Najveći dio spomeničke građe je domaće provenijencije, tj. krajeva koji pripadaju hrvatskom povijesnom prostoru. Zagrebački Arheološki muzej, za razliku od drugih sličnih muzeja u Hrvatskoj, posjeduje i bogate zbirke i spomenike inozemnog podrijetla. Uz već spomenutu Egipatsku zbirku, kao i znatan dio materijala Numizmatičke zbirke, stranog je podrijetla i nekoliko značajnih kolekcija grčkog i rimskog spomeničkog materijala. Osobito treba istaknuti bogatu kolekciju oslikanih grčkih vaza južnoitalskog i grčkog podrijetla, zatim dragocjenu kolekciju kamenih spomenika italske provenijencije - skulptura, reljefa, natpisa i dr. - (ranije je bila u vlasništvu grofa Lavala Nugenta), a iznimnu pozornost privlače i glasoviti povoji Zagrebačke mumije, odnosno Zagrebačka lanena knjiga (Liber linteus Zagrabiensis).
Uz pojedine zbirke i odjele koje uz njih djeluju, u Muzeju djeluje i jedna od najbogatijih stručnih arheoloških biblioteka u Hrvatskoj, a potrebno je istaknuti i značenje preparatorske radionice koja u najvećem dijelu zadovoljava potrebe zaštite specifične arheološke spomeničke građe koju Muzej posjeduje, a u granicama mogućnosti pomaže i drugim institucijama.

2.jpgarheoloski_muzej2.jpgLapidarij:
Arheološki park u dvorištu Muzeja (zbirka kamenih spomenika iz rimskog doba) otvoren je svakog dana u redovno radno vrijeme muzeja.

Cijena ulaznica:
- odrasli 30 kn,
- djeca, umirovljenici 10 kn

Stručna vodstva:
- 50 kn na hrvatskom jeziku,
- 100 kn na engleskom jeziku.
Za najave stručnog vodstva nazvati Arheološki muzej u Zagrebu (kontakt osoba Mila Škarić +385 98 9813108).

Prodaja suvenira:
Za vrijeme radnog vremena muzeja
mapa.jpg