Što je wiki?


Wiki je suradnički alat tj. primjer socijalnog (društvenog) softvera namijenjenog zajedničkom radu grupe korisnika. Omogućuje ravnopravno sudjelovanje svih sudionika procesa u dodavanju, brisanju i editiranju sadržaja, tj. u procesu oblikovanja znanja putem pasivnog prikupljanja podataka, stvaranja baze podataka, kreativnog izražavanja te učenja.
Wiki stranice su otvorenog ili djelomično otvorenog tipa, te ponekad zatvorenog tipa. Mogu imati unutarnju hijerarhiju članstva radi kontrole dodavanja tekstova /informacija.
Wiki ima inačice na raznim jezicima svijeta, a postoje i mnogobrojne softverske podrške. Razlikuju se komercijalan i nekomercijalan pristup; politički, ideološki ili potpuno neutralan pristup. Domene utjecaja variraju ovisno o namjeni - od velikih globalnih projekata poput Wikipedie, do malih lokalnih urbanih zajednica poput grada grada Davis u Kaliforniji
Wiki stranice su grupirane ovisno o vrsti podataka ili aktivnosti. Što se sve može učiniti putem wiki, možete vidjeti na stranici Wikipedie pod naslovom List of Wikis

Oblikovanje teksta

Sve wiki stranice su bazirane na hipertekstu (mogućnosti unutarnjih i vanjskih poveznica), no neke omogućuju lakše editiranje ako je prisutan sistem WYSIWYG -what you see is what you get.
Naša stranica funkcionira po sistemu WYSIWYG koji omogućuje pisanje i editiranje bez teškoća.