Službene stranice
Matica Hrvatska
ploca.jpg
Ploča s povijesnim podacima građevine

Wikipedia.org


HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV


Zgrada HDA jedno je od najljepših zdanja secesijske arhitekture u Hrvatskoj, sagrađeno 1913. prema nacrtima arhitekta Rudolfa Lubynskog.

Hrvatski državni arhiv kao središnji i matični državni arhiv čuva, zaštićuje, stručno obrađuje i daje na korištenje arhivsko i registraturno gradivo državnih tijela, državnih i javnih ustanova i poduzeća te pravnih osoba, obitelji i pojedinaca čija se djelatnost prostirala ili se prostire na čitavom ili većem dijelu Republike Hrvatske, odnosno ima značenje za čitavu Republiku Hrvatsku. U nastojanju da memoriju hrvatskoga naroda učini što dostupnijom cjelokupnoj javnosti, HDA omogućuje korištenje gradiva svim istraživačima pod jednakim uvjetima.

Gradnja Kraljevske sveučilišne biblioteke i Kraljevskog zemaljskog arhiva prema nacrtima prvonagrađenoga natječajnog rada arhitekta Rudolfa Lubynskog započela je 21. veljače 1911., a zgrada je na korištenje predana 29. studenoga 1913. Rudolf Lubynski (1873-1935) bio je učenik poznatog arhitekta J. Durma na Visokoj tehničkoj školi u Karlsruheu, a s njim je surađivao i na izgradnji Sveučilišne knjižnice u Heidelbergu. Djelovao je u Offenbergu, Kőlnu i Freiburgu, a bio je i jedan od najproduktivnijih zagrebačkih arhitekata.

Ova danas najznačajnija palača hrvatske secesije, uspjeli spoj rane bečke secesije i moderne europske, poglavito njemačke arhitekture s početka 20. stoljeća, zamišljena je kao samostalna zgrada u perivoju (duga 80 a široka 46 m , od armiranoga betona i željezne konstrukcije), dobro uklopljena u urbanistički model Donjega grada (zagrebačka zelena potkova ).

drzavni_arhiv2.jpg
Pogled sa središnjeg trga
drzavni_arhiv.jpg
Pogled iz Mihanovićeve ulice


250px-Marko_Marulic_(Zagreb).jpg
Marko Marulić
Interaktivna karta 'zelene potkove' ( za kratki tekst o Lenuzzijevoj potkovi kliknite na zelenu boju )